volební sdružení
občanů města Lysá nad Labem

 

Ing. Jan Macke (*1972)

V Lysé trvale žiji posledních 7 let, přestěhoval jsem se sem z Prahy. Vystudoval jsem VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů a poté jsem celý svůj dosavadní profesní život strávil v nadnárodních i českých společnostech. Mojí specializací je marketing a PR. Kromě práce pro konkrétní firmy jsem část profesního života pracoval plně nebo částečně jako marketingový konzultant na volné noze.

Mým velkým koníčkem je příroda a její ochrana, ve volném čase spolupracuji s organizací ČSOP v Mladé Boleslavi. Z tohoto města pocházím a mám tam stále mnoho vazeb. V kontextu k našemu městu mě tedy zajímají především problémy se znečištěním (v Lysé se jedná především o vysoké koncentrace prachu), otázky udržitelného rozvoje v návaznosti na územní plán, ochrana a údržba okolní krajiny, péče o veřejnou zeleň apod.

 

Nejsem a ani jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany. Jsem přesvědčen, že na komunální úrovni pozbývají stranické programy smysl. Každé město, Lysou nevyjímaje, řeší své specifické problémy, které se nedají a nemají řešit ani pravicově ani levicově, ale pouze ve prospěch obyvatel Lysé.

Lepší život v našem městě a prospěch jeho obyvatel musí být hlavním motivem jednání našich zástupců na radnici. To je důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat v těchto volbách.

 

Zpět