volební sdružení
občanů města Lysá nad Labem

 

Martina Tužinská Synková (*1974)

Jsem rodačka z Hradce Králové, která se do Lysé nad Labem přistěhovala před 9 lety z Prahy. Labe je tak spojnicí mezi mým starým a novým domovem. Lysá nás s manželem oslovila svou historií, polohou a akurátní velikostí. Od počátku pro mne Lysá nebyla jen pouhou noclehárnou, nýbrž místem pro plnohodnotný život.

 

 

 

 

 

Zpět

 

Jsem toho názoru, že Lysá by měla být bezpečným, zdravým a příjemným místem k životu. Jako čerstvá maminka mám zájem na tom, aby mé dítě dýchalo zdravý vzduch, bezpečně běhalo po cestách či jezdilo na kole po silnici a mělo si kde hrát a setkávat se se svými kamarády.

Aktivně jsem se účastnila projednávání nového územního plánu Lysé nad Labem a bojovala proti vzniku nové lakovny v Litoli. Při této příležitosti jsem zúročila své zkušenosti právničky, která před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala pro Českou komoru architektů a v advokacii. Jako Litolačka bych velmi ráda přispěla ke zvelebení této části města, neboť je poznamenána sem nepatřící průmyslovou zástavbou a postrádá obchvat. Věřím, že stojí za to usilovat o lepší kvalitu života v našem městě, proto jsem se rozhodla kandidovat.