volební sdružení
občanů města Lysá nad Labem

 

Bc. Martin Robeš (*1973)

Lysou jsme si s mou nastávající k bydlení vybrali před šesti lety jako nejkrásnější městečko okolo Prahy. Tam pracuji, protože mne profesně zajímá státní správa na celostátní úrovni. Celý život se zabývám veřejnými prostranstvími a dopravou, později i její bezpečností a životním prostředím, a posledních deset let i veřejnou správou jako takovou.

Pocházím z Holubic u Brna, 30 let jsem žil v Brně. Po gymnáziu jsem vystudoval pomaturitní kvalifikační studium Geodézie a kartografie v Hradci Králové a později socioekonomickou geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Od loňska se regionálním rozvojem i živím – na ministerstvu vnitra řídím investiční projekt v radiokomunikační síti hasičů, policie a záchranek.

V letech 2003-2007 jsem se staral o dopravu, veřejná prostranství, obecní periodikum a webové stránky na radnici městské části Brno-Nový Lískovec. Mám významný podíl na úspěchu místního sdružení nezávislých kandidátů.

Slušnost, vstřícná komunikace, poctivost a šetrnost jsou zásady, které v Lískovci tým starostky Jany Drápalové od roku 2002 zavedl a drží dodnes. Její volební výsledky hovoří samy za sebe: 2002 – 24 % hlasů, 2006 – 47 %, 2010 – 42 %.

Své zkušenosti z Nového Lískovce i další chci uplatnit na radnici v Lysé nad Labem. Z pětiletého pozorování místní samosprávy jsem přišel na to, že naše radnice potřebuje především zcela nové nastavení komunikace s veřejností tak, aby názory občanů byly aktivně vyžadovány a respektovány. Protože občan má být pánem svého města a radnice mu má za jeho peníze dobře sloužit.

V Lysé nad Labem jsem se již letos jako odborník zúčastnil práce skupiny rodičů Bezpečně do školy, která uspořádala anketu mezi žactvem škol a jejich rodiči o bezpečných cestách do škol. Zpracoval jsem její souhrnné hodnocení a spolupracoval jsem na zadání pro 3 pilotní studie, které měl starosta města zadat ČVUT.

Od roku 2002 jsem členem Strany zelených, v níž od roku 2009 vedu celostátní Odbornou sekci Doprava. V letech 2008-2011 jsem zastával veřejnou funkci člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

 

Zpět

V souladu s vnitrostranickými předpisy a etickým kodexem Strany zelených zveřejňuji soupis majetku na začátku volebního období:

Vlastní majetek:

Spoluvlastnické podíly 2 zemědělských pozemků v k. ú. Holubice, okres Vyškov, v tržní hodnotě cca 50.000 Kč (dědictví).

Osobní automobil Opel Zafira, r. v. 2000, v tržní hodnotě cca 85.000 Kč.

Dluhy:

Nemám žádné dluhy.

Ostatní:

Kapitálové spoření s ročním vkladem 30.000 Kč a aktuální hodnotou cca 70.000 Kč.

Stavební spoření s ročním vkladem 20.000 Kč a aktuální hodnotou cca 130.000 Kč.

Běžný a spořící účet s proměnlivou částkou kolem 100.000 Kč.

Podíly v investiční společnosti Venture Investment GmbH v hodnotě cca 300.000 Kč.

Nesplacené pohledávky za 2 dlužníky v platební neschopnosti za neuhrazené faktury v hodnotě cca 75.000 Kč.